Kiillotettu betonilattia

Kiillotetussa betonilattiassa betonin pintaa parannetaan työstämällä sitä metalli- ja hartsisidoksisilla hiomatimanteilla. Pintahionnalla vähennetään kiillotetun betonilattian kohoumia ja painanteita. Käytettäessä vesilasia hionnan yhteydessä saadaan aikaiseksi kapillaarinen ilmiö ja kemiallinen reaktio, joilla lattiapinnalle saadaan hionnan yhteydessä:

 • Huomattavasti pidempi elinkaari.
 • Kohoumien ja painanteiden poistaminen hiomalla vähentää lattian aiheuttamaa värinää esim. haarukkavaunuihin.
 • Parempi estetiikka.
 • Parempi kestävyys vettä ja hiertymiä vastaan.
 • Pintakovuus lisääntyy.
 • Märkäkitka lisääntyy.
 • Valon heijastavuus paranee.
 • Trukin renkaanjäljet eivät tartu kiillotettuun pintaan.
 • Vähentää betonin pölyämistä.
 • Vähentää lattian huoltotarvetta ja alentaa kustannuksia.
 • Kiillotettu betonilattia on kestävä ja ympäristöystävällinen.

Kiillotettu betoni voidaan luokitella seuraaviin luokkiin:

1. Korkeakiillotettu betoni (HTC Superfloor Platinium, HTC Superfloor Gold)
Korkeakiillotettu lattia tarjoaa paremman kestävyyden, pidemmän elinkaaren ja esteettisesti parhaan ulkonäön. Lattiapinnasta paljastetaan kiviaines. Aloitus minimissään karkeudella K60 ja lopetus minimissään karkeudella K800. Karkeahiontojen jälkeen imeytetään vesilasi. Betonilattia voidaan myös värjätä ennen loppukiillotuksia ja pintasuojata erillisellä kemikaalilla öljyjä, rasvoja ja happoja vastaan.

2. Mattahiottu ja kiillotettu betoni (HTC Superfloor Silver)
Mattahiottu ja kiillotettu betoni eroaa korkeakiillotetusta betonilattiasta loppuhiontojen määrässä. Lattiapinnan kiviaines paljastetaan, mutta kiillotushiontoja tehdään vähemmän, hiontakertoja toteutetaan 5 – 6 kpl. Karkeimman hiontakerran jälkeen imeytetään vesilasi. Betonilattia voidaan myös värjätä ennen loppukiillotuksia ja pintasuojata erillisellä kemikaalilla öljyjä, rasvoja ja happoja vastaan. Lattiapinnan tasaisuuteen valun yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska pinnasta hiotaan pois vähemmän.

3. Hybridikiillotettu betoni (HTC Superfloor Bronze)
Betonipintaan tehdään vain kiillotushionnat. Lattiavalun tulee olla erittäin tasainen, koska pinta vain kiillotetaan. Kiillotus ei poista betonipinnan värin tai ulkonäön epätasaisuuksia. Kiillotushiontojen jälkeen imeytetään vesilasi.