Pintakäsitellyn betonilattian ominaisuuksiin ja laatuun vaikuttavat käyttökohteen mukaan oikein valittu betonilaatu, esikäsittely ja pintakäsittely-yhdistelmä.
Pintakäsitellyn betonilattian etuja ovat:
  • Betonin pintalujuus kasvaa
  • Pinta ei pölyä
  • Kulutuskestävyys paranee
  • Kemiallinen kestävyys paranee
  • Pistekuorman kestävyys kasvaa
  • Puhdistettavuus paranee
  • Lian ja rasvan imeytyminen estyy
Betonilattian pinnoittamisella voidaan lisäksi vaikuttaa mm.
  • Sähköisiin ominaisuuksiin
  • Karheus- ja liukkausominaisuuksiin
  • Työviihtyvyyteen värisävyn, valonheijastuskyvyn ja ulkonäön kautta
Tarjoamme seuraavia palveluita: